Warunki Gwarancji:

Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość produktów firmy Meble w Deche

1.    Na wszystkie impregnowane artykuły architektury ogrodowej udzielamy 1 rok.

2.    W trakcie trwania gwarancji, wszystkie elementy zniszczone przez zgniliznę lub grzyby niszczące zostaną bezpłatnie wymienione na takie same produkty. 

3.    Wyroby drewniane nie powinny być narażone na dodatkową obróbkę mechaniczną po zakończeniu procedur impregnacji. Każda ingerencja w produkt skutkuje zerwaniem niniejszej gwarancji.

4.    Roszczenia klienta wynikające z gwarancji uznane zostaną wyłączne na podstawie oryginału rachunku zawierającego datę zakupu oraz oryginalnej etykiety z wyrobu zawierającą wyraźną datą produkcji. Obsługiwane będą reklamacje gdzie wada będzie zgłoszona bezpośrednio w momencie powstania.

5.    Gwarancja obejmuje wyłącznie trwałość impregnowanego drewna oraz łączników z żeliwa. Dostawca nie gwarantuje trwałości koloru impregnacji – promieniowanie słoneczne oraz emisja gazów mogą spowodować płowienie produktów.

6.    O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony przez Producenta lub Sprzedawcę na podstawie oględzin lub zdjęć towaru.

  • Gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez naprawę gwarancyjną.
  • Termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 21 dni od czasu rozpatrzenia zgłoszenia.
  • Po uznaniu reklamacji reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia produktu do miejsca przeprowadzenia naprawy wskazanym przez producenta.
  • Reklamowany produkt musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas transportu.
  • Gwarant nie ponosi kosztów transportu.

Klient ma prawo do reklamacji w przypadkach ekstremalnych, kiedy z przyczyn pęknięć spowodowanych występowaniem napięć w drewnie, mebel nie nadaje się do użytku w pierwszym roku użytkowania, pęknięcie powoduje utratę stabilności konstrukcji.

W takim wypadku sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć uszkodzony element lub daną część.

Gwarancją producenta nie są objęte:

•    uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta

•    uszkodzenia wynikłe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta

•    uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,

•    wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę,

•    uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia,

•     zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, wycieki żywicy i pęknięcia nie mające wpływu na stabilność konstrukcji, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych.

•    Meble zakupione w cenie promocyjnej, hurtowej bądź przecenione,

Wymienione poniżej cechy i procesy stanowią naturalną charakterystykę drewna i nie mogą być podstawą do reklamacji.

Drewno jest naturalnym materiałem, który doskonale sprawdza się w ogrodzie. Wyroby Drewnianej architektury ogrodowej posiadają naturalny i niepowtarzalny urok, jest przyjazna dla środowiska i przy odpowiedniej konserwacji przetrwa wiele lat. W ciągu lat eksploatacji architektura w ogrodzie jest narażona na niekorzystne warunki atmosferyczne i ulega zmianą.

1.    Pęknięcia, wycieki żywicy

Meble i architektura ogrodowa narażona jest na ciężkie warunki atmosferyczne zmiany temperatury, na słońcu temperatura drewna (przy ciemnych kolorach) może sięga nawet 70 stopni Celsjusza w dzień w nocy dużo mniej. Taka szybka zmiana temperatur powoduje nagłe kurczenie się i rozkurczanie się drewna co jest powodem powstawania pęknięć. Dlatego  warunki atmosferyczne, na które narażone jest drewno ogrodowe może czasem doprowadzić do powstawania pęknięć  i wycieków żywicy. Nie wpływa to niekorzystnie na trwałość i stabilność drewna, a należy do naturalnych cech drewna. Wycieki żywicy można łatwo usunąć chemicznie za pomocą terpentyny lub zebrać za pomocą ostrego narzędzia (np. noża, szpachli metalowej itp.) Najlepiej poczekać, aż całkowicie wyschnie, a sama żywica ulegnie krystalizacji. Rysy i wycieki żywicy mogą również wystąpić w przypadku drewna impregnowanego ciśnieniowo. Dlatego nie możemy porównywać mebli przeznaczonych do mieszkania które są użytkowane w stałej temperaturze i bez bezpośredniego narażenia na promienie słoneczne.

2.    Sęki

Drewno ma niejednorodną strukturę i nawet w naszej architekturze ogrodowej trudno jest znaleźć dwa takie same elementy. Dotyczy to również częstości występowania, rozkładu i wielkości sęków. Sęki nie obniżają jakości czy wytrzymałości drewna, lecz tworzą jego piękny charakterystyczny wygląd.

3.    Szorstkość powierzchni

Pomimo nowoczesnych technik produkcji i starannego doboru surowca, sporadycznie mogą wystąpić fragmenty szorstkich powierzchni na meblach. Materiał jest szlifowany przed malowaniem jest gładki ale naturalne drewno w kontakcie ze środkami zabezpieczajacymi,  które głęboko penetrują jego powierzchnię może doprowadzić do efektu uniesienia się struktury i wystąpienia szorstkich miejsc zwłaszcza w pobliżu sęków i frezowanych krawędzi.

4.    Zabarwienie – Różnice odcieni

Jako naturalny surowiec drewna nie ma jednolitego koloru, ale jest żywą mieszanką różnych niuansów i odcieni, co podkreśla indywidualność Państwa architektury ogrodowej. Różna może być również siła zabarwienia pigmentami, na którą mają także wpływ warunki klimatyczne.

 5.   Wahania wymiarów

W zależności od poziomu wilgotności powietrza, drewno oddaje lub pobiera wilgotność z powietrza. Wynikająca z tego zmiana objętości drewna jest jego naturalną cechą, której nie można uniknąć – drewno pęcznieje lub kurczy się. W zależności od warunków klimatycznych różnice w wymiarach poszczególnych elementów mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów pierwotnych. Różnice w wymiarach od wymiarów pierwotnych mogą wahać się +/- 10%.

6. Krzywizny drewna

Drewno jest naturalnym materiałem higroskopijnym, z uwagi na ten fakt w drewnie mogą wystąpić nieznaczne wahania wymiarowe po długości drewna. Poprzez zmienne warunki atmosferyczne mogą nastąpić zmiany kształtu w pierwotnym kształcie desek i belek. Z uwagi na naturalny materiał i jej odmienną budowę, strukturę każdej deski, belki nie sposób przewidzieć i wyeliminować tej  cechy w procesie produkcji.

Firma Meble w Dehe oświadcza, że prezentacja produktów na stronach portalu Allegro, oraz strony firmowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma wyłącznie cel informacyjny. Zdjęcia produktów/aranżacji mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty ich wygląd i kolor może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

Przechowywanie w okresie jesienno – zimowym mebli ogrodowych.

Po zakończeniu sezonu należy wybrać odpowiednie miejsce do przechowywania mebli ogrodowych zimą. Należy unikać przechowywać w miejscu zbyt ciepłym, ponieważ mogą za bardzo przeschnąć. Idealnym miejscem będzie garaż lub zadaszenie, zapewniające ochronę przed deszczem, lecz jednocześnie przepływ powietrza. Mebli drewnianych nie należy nigdy przykrywać folią plastikową lub podobnym materiałem, gdyż może to spowodować rozwój pleśni lub grzybów.

Wycieki żywiczne w drewnie iglastym są w zupełności normalne.

 Drewno ogrodowe, galanteria ogrodowa taka jak altany, panele ogrodowe, deski i kantówki wykonane są najczęściej z krajowego drewna iglastego, świerku bądź sosny. Główną powodem jest oczywiście dostępność drewna świerkowego i sosnowego oraz jego przystępna cena. Drewno iglaste jest dosyć odporne na warunki atmosferyczne, łatwe w impregnacji oraz obróbce mechanicznej. Zakupując drewno do ogrodu musimy się jednak liczyć, że mogą powstać wycieki żywiczne.

Jak usunąć żywicę?

Najlepiej poczekać, aż całkowicie wyschnie, a sama żywica ulegnie krystalizacji. Żywica może być wstępnie usunięta mechanicznie, np. nożem. Następnie pozostałości żywicy usuwamy przy użyciu nieagresywnych rozpuszczalników (terpentyna, isopropanol, benzyna, amoniak lub rozpuszczalnik nitro). Po usunięciu żywicy drewno powinno się umyć ciepłą wodą, jeśli jest potrzeba po wyschnięciu przeszlifować i ponownie zaimpregnować.

Bardzo istotną rzeczą jest niemalowanie drewna iglastego lakierami, gdyż wypływająca z drewna żywica może uszkodzić powłokę lakierniczą, powodując jej łuszczenie się. Drewno ogrodowe najlepiej jest malować impregnatami zawierającymi barwniki, nietworzącymi wyraźnej powłoki. W przypadku kiedy już wycieki żywiczne powstaną, usuwamy je i jeżeli jest taka potrzeba zamalowujemy miejsce po wycieku żywicy. Natomiast łuszczący się lakier niechętnie przyjmuje następną powłokę. Może zajść potrzeba całkowitego usunięcia lakieru i ponownego pomalowania drewna. Jest to praca żmudna i zbędna.